Keystone logo
JEM College

JEM College

JEM College

Giới thiệu

JEM College là một trường dạy nghề tư thục có chuyên môn cao. Đây là một trong tám trường học duy nhất ở California được Bộ Y tế California chấp thuận cung cấp chương trình giáo dục Kỹ thuật viên X-Ray Giấy phép Có giới hạn. Đây là trường duy nhất thuộc loại này trong toàn bộ Inland Empire of California và quan trọng đối với việc chăm sóc sức khỏe của California.

Những cá nhân đang tìm cách thiết lập nền tảng dẫn đến một sự nghiệp xứng đáng hoặc để nâng cao sự nghiệp hiện có của họ có thể theo đuổi các chương trình chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu của họ. Chúng tôi cung cấp các chương trình và giấy phép hình ảnh y tế chất lượng trong Chương trình Công nghệ X-Ray, X-Ray / Trợ lý Y tế. Chúng tôi được cung cấp cho các cộng đồng Hình ảnh X quang và Y tế Nội địa Empire. Các chương trình tại JEM được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các môi trường kinh doanh đa dạng.

Địa điểm

  • Riverside

    Pierce Street,11850, 92505, Riverside

    Câu hỏi