Keystone logo
Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health MSPH trong Y tế Quốc tế (Dịch bệnh Toàn cầu và Kiểm soát)

Thạc sĩ in

MSPH trong Y tế Quốc tế (Dịch bệnh Toàn cầu và Kiểm soát)

Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health

Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Baltimore, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

18 - 24 tháng

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 59.184 / per year *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi năm học truyền thống. Phí bổ sung có thể được áp dụng. Học bổng có sẵn

Giới thiệu

Tuyển sinh

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi