Keystone logo
Kansas City University of Medicine and Biocsiences

Kansas City University of Medicine and Biocsiences

Kansas City University of Medicine and Biocsiences

Giới thiệu

Với việc khai trương Trung tâm Đổi mới Giáo dục Y tế của KCU, chúng tôi đã xác định lại cách chúng tôi học bằng cách sử dụng các công cụ thực tế ảo và tăng cường tiên tiến hàng đầu với các buổi diễn tập giống như thật có thể lặp lại và sẵn sàng 24/7. Không có trường y khoa nào khác cung cấp loại giao diện tương tác này bắt đầu từ Năm 1. KCU đáp ứng lời kêu gọi của sự chuyển đổi trong thời gian thay đổi nhanh chóng. Trải nghiệm CMEI.

Địa điểm

  • Kansas City

    Independence Avenue,1750, 64106, Kansas City

    Các chương trình

    Câu hỏi