Keystone logo
Kansas State University College of Veterinary Medicine

Kansas State University College of Veterinary Medicine

Kansas State University College of Veterinary Medicine

Giới thiệu

Kansas State University College of Veterinary Medicine cống hiến cho sự tiến bộ của sức khỏe và phúc lợi của động vật, con người, môi trường và nghề thú y thông qua sự xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu, dịch vụ và tiếp cận cộng đồng.

Chúng tôi cam kết thực hiện một chương trình cấp bằng chuyên nghiệp với các cơ hội đào tạo rộng rãi trên nhiều loại động vật đồng hành và động vật ngoại lai và các loài vật nuôi. Trọng tâm của chúng tôi là các sáng kiến giải quyết các nhu cầu xã hội quan trọng ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Địa điểm

  • Manhattan, Hoa Kỳ

Câu hỏi