Keystone logo
KPJ Healthcare University College (KPJUC)

KPJ Healthcare University College (KPJUC)

KPJ Healthcare University College (KPJUC)

Giới thiệu

PJ Healthcare University College (KPJUC) (trước đây gọi là Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Sức khỏe Quốc tế PNC) là một công ty con của KPJ Healthcare Berhad, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân quan trọng. Được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 1991, KPJUC ngay từ đầu đã là một tổ chức kinh doanh và tiến bộ về học tập bậc cao với tầm nhìn quốc tế, đặt sinh viên làm trọng tâm của mọi hoạt động của nó.

KPJUC với 30 năm kinh nghiệm quý báu và thành tích học tập vượt trội, là trường cao đẳng hàng đầu về học tập bậc cao được công nhận trong nước và quốc tế. Nó đã ghi nhận một sự tăng trưởng năng động, vượt trội và đã tạo nên một dấu ấn không thể phai mờ trong những thành tựu của mình kể từ khi thành lập. Việc mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu thị trường đã làm cho KPJUC không chỉ là một tổ chức kinh doanh rất khả thi mà còn là một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy và đáng tin cậy. KPJUC có truyền thống nuôi dưỡng tài năng có mục đích, song song với lý tưởng là quan tâm, kiên trì, khả năng thích ứng, linh hoạt và vị tha. Các sinh viên được thấm nhuần một thái độ phổ quát thống nhất và tổng hợp, vượt qua ranh giới chủng tộc, văn hóa, xã hội và địa lý và được chuẩn bị tốt để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân và khách hàng.

Địa điểm

  • Nilai

    Persiaran Seriemas Utama, 71800, Nilai

    Câu hỏi