Keystone logo
© LAB University of Applied Sciences.
LAB University of Applied Sciences

LAB University of Applied Sciences

LAB University of Applied Sciences

Giới thiệu

LAB University of Applied Sciences ở Phần Lan cung cấp giáo dục dựa trên thực tiễn được áp dụng trong thế giới việc làm. Nó tập trung vào đổi mới, công nghiệp và thương mại. LAB University of Applied Sciences phục vụ hoạt động kinh doanh toàn cầu thông qua giáo dục đại học định hướng thực hành đẳng cấp thế giới.

Các nghiên cứu tại LAB được kết nối chặt chẽ với sự phát triển trong thế giới việc làm, bao gồm cả các doanh nghiệp và cộng đồng làm việc. Các dự án đa ngành, định hướng chuyên nghiệp và môi trường học tập khác nhau cho phép tương tác đích thực với các đối tác trong thế giới làm việc trong suốt quá trình học.

LAB hoạt động tại các cơ sở ở Lahti và Lappeenranta và cũng cung cấp các chương trình trực tuyến. Tại LAB , bạn có thể chọn trong tổng số 9 chương trình cử nhân và hai chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật, quản lý khách sạn và chăm sóc sức khỏe.

Học sinh có thể nộp đơn vào các chương trình hai lần một năm

Tính bền vững tại LAB

LAB thúc đẩy tính bền vững và trách nhiệm trong giáo dục, các hoạt động RDI, hợp tác với các bên liên quan và các phương thức hoạt động của nó trong cuộc sống hàng ngày tại các cơ sở. Giảm thiểu biến đổi khí hậu và trung hòa carbon vào năm 2025 là những lựa chọn chiến lược của chúng tôi.

LAB thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc sau đây:

 • Mục tiêu 3: Sức khỏe tốt và Hạnh phúc
 • Mục tiêu 8: Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế
 • Mục tiêu 9: Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng
 • Mục tiêu 11: Các thành phố và cộng đồng bền vững
 • Mục tiêu 12: Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm
 • Mục tiêu 13: Hành động vì khí hậu
 • Mục tiêu 17: Quan hệ đối tác vì các Mục tiêu

Địa điểm

 • Lappeenranta

  Yliopistonkatu 36, 53850, Lappeenranta

 • Lahti

  Mukkulankatu 19, 15210, Lahti

  Câu hỏi