Keystone logo
Loma Linda University School of Behavioral Health

Loma Linda University School of Behavioral Health

Loma Linda University School of Behavioral Health

Giới thiệu

Lịch sử phong phú của Đại học Loma Linda trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng bắt đầu với sự ra đời của Trường Y và Điều dưỡng vào năm 1909. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng đã mở rộng sang lĩnh vực sức khỏe hành vi vào giữa những năm 1950, khi Đại học Loma Linda ( sau đó được gọi là Trường Cao đẳng Truyền bá Y khoa) bắt đầu chính thức giải quyết nhu cầu sức khỏe hành vi của cộng đồng trong một môi trường học thuật. Rất sớm đi trước thời đại, Đại học Loma Linda đã thành lập Thạc sĩ Nghệ thuật về Giáo dục Đời sống Gia đình và Thạc sĩ Khoa học về Liệu pháp Hôn nhân và Gia đình vào mùa thu năm 1954. Chương trình MFT hiện là một trong số các chương trình cấp bằng nằm trong Khoa Tư vấn và Khoa học gia đình.

Trong giữa những năm 1970, trường đại học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc toàn diện, tập trung vào phương pháp tiếp cận sinh học - tâm lý - xã hội - tinh thần để làm việc với khách hàng. Sau đó, trường đại học đã mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe hành vi bao gồm Khoa Tâm lý và Khoa Công tác xã hội và Hệ sinh thái xã hội để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Địa điểm

  • Loma Linda

    Campus Street,11065, 92350, Loma Linda

    Câu hỏi