Keystone logo
Loma Linda University School of Nursing

Loma Linda University School of Nursing

Loma Linda University School of Nursing

Giới thiệu

Đại học Loma Linda là một tổ chức Cơ Đốc Phục Lâm với hơn 4.400 sinh viên ở Nam California. Tám trường bao gồm tổ chức Đại học. Chúng tôi chia sẻ khuôn viên của chúng tôi với sáu bệnh viện, nơi sinh viên được đào tạo thực hành. Hơn 100 chương trình được cung cấp bởi các trường về Chuyên môn Y tế Đồng minh, Sức khỏe Hành vi, Nha khoa, Y khoa, Điều dưỡng, Dược, Y tế Công cộng và Tôn giáo.

Các chương trình giảng dạy được cung cấp bao gồm từ chứng chỉ hoàn thành và cấp bằng liên kết khoa học đến tiến sĩ triết học và các bằng tiến sĩ chuyên nghiệp. Ngoài ra, Đại học Loma Linda cung cấp một số chương trình đào tạo từ xa. Sinh viên từ hơn 80 quốc gia trên thế giới và hầu như ở mọi tiểu bang trên toàn quốc đều có mặt trong đội ngũ sinh viên của Đại học Loma Linda.

Địa điểm

  • Loma Linda

    Campus Street,11262, 92354, Loma Linda

    Câu hỏi