Keystone logo
Loma Linda University School of Pharmacy

Loma Linda University School of Pharmacy

Loma Linda University School of Pharmacy

Giới thiệu

Loma Linda University School of Pharmacy nhận lớp đầu tiên vào quý Thu năm 2002. Mục tiêu cụ thể của chương trình cấp bằng Tiến sĩ Dược (PharmD) là đào tạo các dược sĩ trong một môi trường Cơ đốc Phục lâm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc dược chất lượng cao với tư cách là thành viên tham gia đầy đủ của các nhóm chăm sóc sức khỏe cam kết chăm sóc toàn diện.

Chương trình bốn năm dẫn đến Pharm.D. bằng cấp và là bằng tiến sĩ chuyên nghiệp đầu tiên trong chương trình cấp bằng dược của một cơ sở giáo dục đại học Cơ Đốc Phục Lâm. Ưu tiên cho những sinh viên đang trên đường hoàn thành bằng cử nhân về sinh học, hóa học hoặc các ngành khoa học liên quan.

Địa điểm

  • Stewart Street,24745, 92350, Loma Linda

Câu hỏi