Keystone logo
Maine College Of Health Professions

Maine College Of Health Professions

Maine College Of Health Professions

Giới thiệu

Giáo dục để tham gia vào những thách thức và phức tạp của ngành chăm sóc sức khỏe. Cộng đồng để khám phá, đặt câu hỏi và kết nối có mục đích. Cơ hội khám phá con đường thành công của cá nhân bạn. Các Maine College Of Health Professions chuẩn bị cho sinh viên tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ, cuộc sống bệnh nhân và cuộc sống của cộng đồng địa phương. Với giáo dục cá nhân hóa được xác định bởi quy mô lớp học nhỏ và giáo dục thực hành trong các phòng thí nghiệm mô phỏng hiện đại, sự luân chuyển lâm sàng đa dạng với các kết nối bệnh viện chặt chẽ và vị trí vô song vào các ngành y tế sau khi tốt nghiệp, Maine College Of Health Professions trao quyền cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đặc biệt .

Địa điểm

  • Lewiston

    Middle Street,70, 04240, Lewiston

    Câu hỏi