Keystone logo
Manhattan Institute Allied Medical Training

Manhattan Institute Allied Medical Training

Manhattan Institute Allied Medical Training

Giới thiệu

Học viện Manhattan có một lịch sử lâu dài trong việc chuẩn bị cho sinh viên sự nghiệp chăm sóc sức khỏe thành công, nó cũng có một cơ sở vật chất hiện đại, lớn với trang thiết bị hiện đại - bạn sẽ sử dụng trong công việc. Các giảng viên của chúng tôi được cấp phép của Bang New York và được lựa chọn cẩn thận về kiến thức, kinh nghiệm làm việc và khả năng giao tiếp dễ dàng với sinh viên.

Viện Manhattan dành riêng để trao quyền cho các cá nhân các kỹ năng, kiến thức, đào tạo thực tế và kinh nghiệm cần thiết cho sự nghiệp thành công trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đồng minh đang phát triển và bổ ích.

Địa điểm

  • New York

    The Manhattan Institute 45 West 34th St, New York, NY 10001 5th floor Between 5th Avenue & Broadway, NY 10001, New York

    Câu hỏi