Keystone logo
Maryland University of Integrative Health

Maryland University of Integrative Health

Maryland University of Integrative Health

Giới thiệu

Maryland University of Integrative Health là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về sức khỏe toàn diện trên toàn quốc. Kể từ năm 1974, MUIH đã giáo dục và cung cấp thông tin cho các học viên và các nhà lãnh đạo về sức khỏe và sức khỏe thông qua các chương trình chuyển đổi và lấy mối quan hệ làm trung tâm, đúc kết từ trí tuệ truyền thống và khoa học đương đại. Bằng cấp sau đại học tiến bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau được cung cấp cả trong khuôn viên trường và trực tuyến.

Một cộng đồng đặc biệt gồm các học giả, nhà nghiên cứu, nhà thực hành và người ủng hộ, Maryland University of Integrative Health thúc đẩy Maryland University of Integrative Health toàn diện, lấy mối quan hệ làm trung tâm. Thông qua việc khám phá và tìm tòi, chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục tiến bộ, nâng cao các mô hình lâm sàng sáng tạo, xây dựng quan hệ đối tác cùng có lợi và mang lại cơ hội hoàn thành sự nghiệp.Địa điểm

  • Laurel

    Montpelier Road,7750, 20723, Laurel

    Câu hỏi