Keystone logo
McKendree University School of Nursing

McKendree University School of Nursing

McKendree University School of Nursing

Giới thiệu

Trường Y tá và Nghề Y tế được chia thành hai bộ phận học thuật. Bộ phận Điều dưỡng cung cấp một chương trình RN cho BSN và một chương trình MSN. Bộ phận Chuyên môn Y tế cung cấp bốn chuyên ngành đại học về Huấn luyện Thể thao, Giáo dục Thể chất, Sức khỏe và Sức khỏe cũng như Chương trình Thạc sĩ Tư vấn Sức khỏe Tâm thần Lâm sàng.

Địa điểm

  • Lebanon

    College Road,701, 62254, Lebanon

    Câu hỏi