Keystone logo
© Eva Dang
McTimoney College of Chiropractic

McTimoney College of Chiropractic

McTimoney College of Chiropractic

Giới thiệu

Có trụ sở tại Abingdon, ngay bên ngoài Oxford và ở Trung tâm Manchester, McTimoney College of Chiropractic cung cấp một số chương trình đại học và sau đại học được cung cấp từ cơ sở được thiết kế riêng.

McTimoney College of Chiropractic là cơ sở duy nhất cung cấp các chương trình trị liệu thần kinh cột sống, đặc biệt tập trung vào những người muốn tiếp tục làm việc trong khi học. Với sự mở rộng của Trường trong những năm gần đây thông qua nhu cầu ngày càng tăng, các chuyên gia nắn khớp xương McTimoney hiện đại diện cho hơn một phần tư nghề nắn khớp xương của Vương quốc Anh. Phần này bao gồm thông tin về trường Cao đẳng, các chương trình trường cung cấp và phương pháp nắn khớp xương McTimoney.

Địa điểm

Địa điểm
  • Abingdon

    Kimber Road, OX14 1BZ, Abingdon

    Câu hỏi