Keystone logo
Medical University of Silesia

Medical University of Silesia

Medical University of Silesia

Giới thiệu

Medical University of Silesia có truyền thống hơn 60 năm. Trường được thành lập vào năm 1948 với tên gọi Học viện Y khoa ở Rokitnica Bytomska. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là Giáo sư Nowakowski, một chuyên gia nổi tiếng về vệ sinh.

Trường Đại học đã phát triển hoạt động của mình và trở thành một Tổ chức Giáo dục Đại học lớn. Hiện nay tại 5 trường học được cung cấp giáo dục về 13 lĩnh vực nghiên cứu tập trung vào việc chuẩn bị cho các chuyên gia làm việc trong các cộng đồng khác nhau và hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Hiện nay Medical University of Silesia cung cấp giáo dục cho hơn 9000 sinh viên, Tiến sĩ và sinh viên sau đại học. Trường cũng tổ chức các lớp học bằng tiếng Anh (Chương trình tiếng Anh) cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.

Địa điểm

  • Śląska

    Poniatowskiego,15, 40-055, Śląska

    Câu hỏi