Keystone logo
Merritt College Liên kết Khoa học về Khoa học Phóng xạ

Liên kết Khoa học về Khoa học Phóng xạ

Merritt College

Merritt College

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Oakland, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 7.120 / per semester *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2024

* học phí không cư trú / quốc tế cho mỗi đơn vị học kỳ; $ 46 mỗi đơn vị học kỳ - Phí ghi danh của Trường Cao đẳng Cộng đồng California

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi