Keystone logo
Mt. San Antonio College Liên kết Khoa học về Công nghệ X quang

Liên kết Khoa học về Công nghệ X quang

Mt. San Antonio College

Mt. San Antonio College

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Los Angeles, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

2 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

USD 362 / per credit *

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

* mỗi tín chỉ học phí của sinh viên ngoài tiểu bang; 46 USD mỗi tín chỉ - Học phí dành cho cư dân California

Giới thiệu

Kết quả chương trình

Chương trình giảng dạy

Tuyển sinh

Về trường học

Câu hỏi