Keystone logo
National College Of Technical Instruction

National College Of Technical Instruction

National College Of Technical Instruction

Giới thiệu

NCTI là công ty con của American Medical Response, Inc. (AMR), có trụ sở chính tại Greenwood Village, Colorado. Chúng tôi cung cấp các khóa học Paramedic và EMT tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

NCTI hợp tác với Đại học Nam Columbia ở Orange Beach, AL để thành lập các hiệp hội tài trợ cho bốn Chương trình Y tế riêng biệt.

NCTI - Roseville Paramedic Program là một tổ hợp được tài trợ bởi American Medical Response West, dba NCTI và Columbia Southern University

Chương trình Y tế NCTI - Bay Area (Livermore) là một chương trình liên hợp được tài trợ bởi American Medical Response West, dba NCTI và Columbia Southern University

NCTI - Riverside Paramedic Program là một hiệp hội được tài trợ bởi American Medical Response Ambulance Service Inc., dba NCTI và Columbia Southern University

NCTI - Springfield Paramedic Program là một hiệp hội được tài trợ bởi American Medical Response of Massachusetts, Inc. dba NCTI và Columbia Southern University

Mỗi Chương trình Y tế được công nhận riêng biệt bởi Ủy ban Công nhận các Chương trình Giáo dục Sức khỏe Đồng minh.

Công nhận

Các Chương trình Y tế NCTI được Ủy ban Công nhận các Chương trình Giáo dục Sức khỏe Đồng minh (CAAHEP) công nhận theo chương trình, theo khuyến nghị của Ủy ban Công nhận Chương trình Giáo dục cho Các Chuyên gia Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (CoAEMSP).

Địa điểm

  • Natick

    Tech Circle,4, 01760, Natick

    Câu hỏi