Keystone logo
Nazarbayev University Thạc sĩ Y học Thể thao và Phục hồi chức năng

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Y học Thể thao và Phục hồi chức năng Nazarbayev University

Nazarbayev University

Giới thiệu

Tuyển sinh

Cơ hội nghề nghiệp

Kết quả chương trình

Cơ sở

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi