Keystone logo
Northeast Ohio Medical University

Northeast Ohio Medical University

Giới thiệu

Northeast Ohio Medical University cam kết đảm bảo sức khỏe, kinh tế và chất lượng cuộc sống ở Đông Bắc Ohio thông qua giáo dục y, dược và khoa học sức khỏe cho sinh viên và học viên ở tất cả các cấp; sự phát triển của kiến thức mới thông qua nghiên cứu trong y sinh, sức khỏe cộng đồng và khoa học hành vi; và cung cấp dịch vụ cộng đồng và giáo dục sức khỏe trong toàn khu vực.

Nằm ở trung tâm của một trong những khu vực chăm sóc sức khỏe hàng đầu của đất nước, NEOMED nằm trong số các bệnh viện, công ty nghiên cứu và tổ chức giáo dục đại học đang phát triển mạnh về khoa học sức khỏe.

Kể từ khi thành lập trường vào năm 1973, NEOMED đã cam kết đào tạo thế hệ bác sĩ, dược sĩ và nhà nghiên cứu sức khỏe tiếp theo.

SỨ MỆNH

NEOMED khai thác sự đa dạng, đổi mới và hợp tác để tạo ra những nhà lãnh đạo có khả năng biến đổi và cải thiện sức khỏe thông qua giáo dục, khám phá và dịch vụ.

TẦM NHÌN

Trở thành hình mẫu xuất sắc trong giáo dục đổi mới và nghiên cứu có tác động để tạo ra các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe chuyển đổi của tương lai.

Địa điểm

  • Rootstown Township

    Ohio 44, 44272, Rootstown Township

    Câu hỏi