Keystone logo
Northeast Ohio Medical University- College of Graduate Studies Thạc sĩ Khoa học (MS) về Quản lý Dược hệ thống Y tế

Thạc sĩ Khoa học (MS) về Quản lý Dược hệ thống Y tế

Northeast Ohio Medical University- College of Graduate Studies

Northeast Ohio Medical University- College of Graduate Studies

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Rootstown Township, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Học từ xa

Khoảng thời gian

2 - 6 năm

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Thạc sỹ Quản trị Y tế
    • Scranton, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ quản trị sức khỏe - Sức khỏe toàn cầu
    • Scranton, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ quản lý y tế - Tin học y tế
    • Scranton, Hoa Kỳ