Keystone logo
Northwestern College

Northwestern College

Northwestern College

Giới thiệu

Tại Northwestern College , chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn chương trình đào tạo cần thiết để giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình. Chúng tôi tự hào vì đã xây dựng các chương trình giảng dạy tiến bộ và hiệu quả liên quan đến đào tạo dựa trên nghề nghiệp, nhưng chúng tôi cũng tin tưởng vào giá trị của mỗi học sinh bước qua ngưỡng cửa của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là mặc dù mục tiêu của chúng tôi là luôn giúp bạn trở nên có thị trường và thành công với tư cách là một chuyên gia, chúng tôi không bao giờ quên bạn là ai - và chúng tôi là ai - trong quá trình này.

Địa điểm

  • Bridgeview

    South Harlem Avenue,7725, 60455, Bridgeview

    Câu hỏi