Keystone logo
Oregon College Of Oriental Medicine

Oregon College Of Oriental Medicine

Oregon College Of Oriental Medicine

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1983, Oregon College Of Oriental Medicine (OCOM) là trường cao học chuyên nghiệp chuyên cung cấp các chương trình cấp bằng chuyên ngành: Thạc sĩ Châm cứu (MAc), Thạc sĩ Châm cứu và Y học Trung Quốc (MACM), Tiến sĩ Châm cứu và Y học Trung Quốc ( DACM) và Tiến sĩ Châm cứu và Y học Phương Đông (DAOM). Trường được thành lập bởi Satya Ambrose, LAc và Eric Stephens, DAOM, LAc, hai người gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1982 và thảo luận về sự cần thiết của một chương trình đào tạo chất lượng cao về châm cứu và y học phương Đông ở Oregon.

Năm 1986, Oregon College Of Oriental Medicine tốt nghiệp khóa đầu tiên gồm 11 sinh viên thạc sĩ của chúng tôi. Nó đã được nhận vào tư cách ứng cử bởi Ủy ban Công nhận Quốc gia cho các Trường học và Cao đẳng về Châm cứu và Y học Phương Đông (NACSCAOM). Hiệu trưởng đầu tiên của trường được thuê vào năm 1988. Năm 1989, OCOM chỉ trở thành trường cao đẳng châm cứu và y học Trung Quốc thứ ba được Ủy ban Công nhận về Châm cứu và Y học Phương Đông (ACAOM) công nhận.

Địa điểm

  • Portland

    Northwest Couch Street,75, 97209, Portland

    Các chương trình

    Câu hỏi