Keystone logo
Oregon State University Carlson College of Veterinary Medicine

Oregon State University Carlson College of Veterinary Medicine

Oregon State University Carlson College of Veterinary Medicine

Giới thiệu

Tuyên bố sứ mệnh

Trường Cao đẳng Thú y Carlson tại Đại học Bang Oregon phục vụ nhu cầu của Oregon, quốc gia và thế giới bằng cách đào tạo thế hệ bác sĩ thú y sẵn sàng hành nghề tiếp theo, cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và lâm sàng hiện đại, đồng thời hỗ trợ việc tiếp tục giáo dục của người hành nghề thú y. Nghiên cứu y sinh được thực hiện tại trường ngày càng mở rộng phạm vi của ngành thú y để giải quyết cả các vấn đề sức khỏe động vật và sự liên quan của bệnh động vật đối với sức khỏe cộng đồng.

Kế hoạch chiến lược của Trường Cao đẳng Thú y là kết quả của hơn một năm suy nghĩ, nghiên cứu, thảo luận, khảo sát và thu thập ý kiến đóng góp từ nhiều cá nhân trong Trường và từ các nhóm bên liên quan bên ngoài Trường. Kết quả là một kế hoạch phản ánh các giá trị, sứ mệnh và tham vọng của chúng ta.

Lập kế hoạch chiến lược vốn dĩ là một bài tập hướng tới tương lai, dự đoán những gì quan trọng cần nhấn mạnh hoặc ưu tiên trong một khung thời gian dài hơn các hoạt động hoạt động bình thường kéo dài để đảm bảo giá trị liên tục và sự phù hợp của tổ chức trong tương lai.

Quá trình lập kế hoạch bao gồm các bước cơ bản sau:

Hiểu hoàn cảnh của chúng tôi

Xác định tương lai mà chúng ta đang hướng tới

Đặc trưng hóa cả những thách thức và cơ hội gắn liền với tương lai đó

Thiết lập các bước tiếp theo có thể hành động mà chúng tôi sẽ thực hiện hôm nay để đạt được tương lai đó

Ban chỉ đạo hoạch định chiến lược CVM đã tìm cách tìm hiểu các xu hướng và ràng buộc bên ngoài ảnh hưởng đến CVM và nghề nghiệp. Với ý kiến đóng góp từ giảng viên, nhân viên và sinh viên, ban chỉ đạo đã thảo luận về những gì họ cho là quan trọng đối với sự thành công trong tương lai của CVM và phát triển bộ bốn ưu tiên chiến lược bao gồm kế hoạch.

Chúng tôi mong muốn hướng tới những mục tiêu này và chia sẻ những thành công của chúng tôi với tất cả những người ủng hộ Trường.

Địa điểm

  • Corvallis

    Southwest 30th Street,700, 97331, Corvallis

    Câu hỏi