Keystone logo
Pacifica Graduate Institute PsyD trong Tâm lý học lâm sàng

Tiến sĩ in

PsyD trong Tâm lý học lâm sàng

Pacifica Graduate Institute

Pacifica Graduate Institute

Thông tin mấu chốt

Chọn địa điểm


Địa điểm cơ sở

Carpinteria, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

4 năm

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Yêu cầu thông tin

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • DPsych trong Tâm lý Tư vấn
    • Glasgow, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Thạc sĩ nghệ thuật tư vấn: Tư vấn phục hồi chức năng lâm sàng
    • San Antonio, Hoa Kỳ
  • MA trong Tư vấn Phục hồi chức năng
    • Chicago, Hoa Kỳ