Keystone logo
Phoenix Institute Of Herbal Medicine And Acupuncture Thạc sĩ Khoa học về Y học Phương Đông (MSOM) / Tiến sĩ Châm cứu với Chuyên môn về Y học Thảo dược (DAcHM)

Thạc sĩ Khoa học về Y học Phương Đông (MSOM) / Tiến sĩ Châm cứu với Chuyên môn về Y học Thảo dược (DAcHM)

Phoenix Institute Of Herbal Medicine And Acupuncture

Phoenix Institute Of Herbal Medicine And Acupuncture

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Phoenix, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi