Keystone logo
Pacific Northwest University Of Health Sciences

Pacific Northwest University Of Health Sciences

Pacific Northwest University Of Health Sciences

Giới thiệu

Pacific Northwest University Of Health Sciences ( PNWU ) giáo dục và đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để nhấn mạnh dịch vụ giữa các cộng đồng nông thôn và các cộng đồng chưa được phục vụ về mặt y tế trên khắp vùng Tây Bắc.

Pacific Northwest University Of Health Sciences đã xây dựng mô hình Tuyển dụng-Giáo dục-Trả lại để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt đáng kể các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ ở Tây Bắc. Pacific Northwest University Of Health Sciences nhấn mạnh việc tuyển dụng sinh viên từ các vùng nông thôn hoặc các địa điểm chưa được phục vụ về mặt y tế. Nó giáo dục sinh viên trong các lĩnh vực như vậy với kết quả dự định là sinh viên tốt nghiệp trở lại thực hành trong các cộng đồng đó hoặc tương tự.

Ngoài việc cung cấp chương trình Y học nắn xương, trường đại học đã hợp tác với các trường Dược và Điều dưỡng thuộc Đại học Bang Washington (WSU), và các chương trình Trợ lý Bác sĩ (PA) và Thạc sĩ Khoa học Y tế (MAMS) của Đại học Heritage (HU) để cung cấp giáo dục liên chuyên nghiệp cho sinh viên từ mỗi chương trình.

Địa điểm

  • Yakima

    University Parkway,200, 98901, Yakima

    Câu hỏi