Keystone logo
Point Loma Nazarene University PLNU MA trong tư vấn lâm sàng

MA trong tư vấn lâm sàng

Point Loma Nazarene University PLNU

Point Loma Nazarene University PLNU

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

San Diego, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • DPsych trong Tâm lý Tư vấn
    • Glasgow, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • MA trong Tư vấn Phục hồi chức năng
    • Chicago, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ nghệ thuật trong tư vấn sức khỏe tâm thần lâm sàng
    • Fairfield, Hoa Kỳ