Keystone logo
Purdue University Pre-College of Health Sciences

Purdue University Pre-College of Health Sciences

Purdue University Pre-College of Health Sciences

Giới thiệu

Bởi vì chúng tôi đam mê nghiên cứu của mình và chúng tôi đam mê con người.

Chúng tôi đang giải quyết một số thách thức cấp bách nhất trong thời đại của mình bằng nghiên cứu liên ngành tiên tiến trong các chủ đề như rối loạn ăn uống, sức khỏe tâm thần, khoa học tập thể dục, khiếm thính, các mối quan hệ xã hội và du lịch bền vững… và đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các giảng viên và sinh viên của chúng tôi nghiên cứu sức khỏe và hạnh phúc ở mọi giai đoạn của cuộc đời - từ khi mang thai đến chăm sóc người già - ngoài kế hoạch tài chính và khách sạn, quản lý bán lẻ và bán hàng, v.v.

Chúng tôi là những người thuộc ngành Y tế và Khoa học Con người tại Đại học Purdue. Chúng tôi đang làm cho cuộc sống tốt hơn.

Địa điểm

  • West Lafayette

    West Stadium Avenue,550, 47907, West Lafayette

    Câu hỏi