Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Research College Of Nursing

Research College Of Nursing

Research College Of Nursing

Giới thiệu

Research College Of Nursing là một cơ sở giáo dục đại học tư nhân, không theo giáo phái, được công nhận hoàn toàn nằm trong khu vực đô thị lớn của Thành phố Kansas. Research College Of Nursing cung cấp bằng Cử nhân Khoa học (BSN). Research College Of Nursing cung cấp bằng Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng (MSN) với ba chương trình sau đại học và ba chứng chỉ sau Thạc sĩ được cung cấp.

Cộng đồng học thuật cung cấp một bầu không khí có lợi cho sự phát triển của cá nhân trong học thuật, khả năng lãnh đạo và dịch vụ. Sinh viên được thử thách tư duy sáng tạo và nhạy bén để hình thành quan điểm toàn cầu về điều dưỡng và cam kết đạt được sự xuất sắc trong thực hành chăm sóc sức khỏe.

Địa điểm

  • Kansas City

    East Meyer Boulevard,2525, 64132, Kansas City

    Câu hỏi