Keystone logo
Royal College Of Physicians

Royal College Of Physicians

Royal College Of Physicians

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1518 theo Hiến chương Hoàng gia từ Vua Henry VIII, Royal College Of Physicians London (RCP) là trường cao đẳng y tế lâu đời nhất ở Anh, thường đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tiêu chuẩn và định hình sức khỏe cộng đồng.

Nhiệm vụ cốt lõi của RCP là thúc đẩy cải thiện sức khỏe và chăm sóc sức khỏe thông qua vận động, giáo dục và nghiên cứu. Chúng tôi là một tổ chức độc lập lấy bệnh nhân làm trung tâm và dẫn đầu về mặt lâm sàng nhằm thúc đẩy sự cải thiện trong việc chẩn đoán bệnh tật, chăm sóc từng bệnh nhân và sức khỏe của toàn dân cả ở Vương quốc Anh và trên toàn cầu.

Địa điểm

  • Saint Andrews Place,11, NW1 4LE, London

Câu hỏi