Keystone logo
Royal College Of Surgeons Of Edinburgh Nền tảng của phẫu thuật lâm sàng
Royal College Of Surgeons Of Edinburgh

Nền tảng của phẫu thuật lâm sàng

Online United Kingdom

Request duration

Tiếng Anh

Request pace

Request application deadline

Aug 2023

Request tuition fees

Trong khuôn viên trường

Giới thiệu

Đây là một khóa học kéo dài hai ngày với các bài thuyết trình tương tác, cung cấp phần giới thiệu có hệ thống và có cấu trúc về việc lấy bệnh sử và khám lâm sàng. Khóa học được thiết kế để giúp phát triển kỹ năng lấy tiền sử và khám lâm sàng của người tham gia và nâng cao hiểu biết của họ về các rối loạn phẫu thuật trong bối cảnh khoa học cơ bản và cơ chế của bệnh.

Về trường học

Câu hỏi