Keystone logo
Sacramento Ultrasound Institute

Sacramento Ultrasound Institute

Sacramento Ultrasound Institute

Giới thiệu

Sacramento Ultrasound Institute cam kết mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và làm việc trong một môi trường luôn đảm bảo chất lượng. Với cam kết của chúng tôi và thực hiện thay đổi mang tính xây dựng, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức trong lĩnh vực y tế.

Sacramento Ultrasound Institute hoạt động như một liên lạc giữa sinh viên tốt nghiệp và cộng đồng việc làm. Thông tin về các kỹ thuật tìm kiếm việc làm được cung cấp cho sinh viên sắp tốt nghiệp và sinh viên tốt nghiệp dựa trên nhu cầu hiện tại của các doanh nghiệp và ngành công nghiệp địa phương. Sacramento Ultrasound Institute chương trình của Sacramento Ultrasound Institute về bản chất là toàn diện và được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên vào các vị trí đầu vào.

Địa điểm

  • Sacramento

    Watt Avenue,2233, 95825, Sacramento

    Câu hỏi