Keystone logo
SDA Bocconi Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế, Kinh tế và Chính sách - MIHMEP
SDA Bocconi

Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế, Kinh tế và Chính sách - MIHMEP

Milan, Ý

1 Years

Tiếng Anh

Toàn thời gian

20 Jun 2024

23 Sep 2024

EUR 28.000 *

Trong khuôn viên trường

* được trả thành bốn đợt

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Bảng xếp hạng

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Cơ hội nghề nghiệp

Kiểm định

Về trường học

Câu hỏi