Keystone logo
SDA Bocconi Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế, Kinh tế và Chính sách - MIHMEP

Thạc sĩ in

Thạc sĩ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế, Kinh tế và Chính sách - MIHMEP SDA Bocconi

SDA Bocconi

Giới thiệu

Học sinh lý tưởng

Tuyển sinh

Chương trình giảng dạy

Học phí chương trình

Học bổng và tài trợ

Cơ hội nghề nghiệp

Kiểm định

Lời chứng thực của sinh viên

Về trường học

Câu hỏi