Keystone logo
Seattle Central College

Seattle Central College

Seattle Central College

Giới thiệu

Trong hơn 50 năm, Seattle Central đã giáo dục công dân Seattle và khu vực lân cận bằng các chương trình tốt nhất của loại hình này ở bất kỳ đâu, bao gồm chuyển tiếp đại học, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và nghiên cứu cơ bản.

Trong vài thập kỷ qua, Seattle Central đã phát triển và phát triển theo những cách đáng kể để duy trì sự phù hợp và quan trọng đối với sinh viên và cộng đồng. Seattle Central College cấp bằng cử nhân bốn năm, bên cạnh các bằng liên kết hai năm và chứng chỉ ngắn hạn.

Là một tổ chức học tập mở, các trường Cao đẳng Seattle chuẩn bị cho mỗi sinh viên thành công trong cuộc sống và công việc, nuôi dưỡng một cộng đồng đa dạng, gắn bó và năng động.

Seattle College được công nhận là một cơ sở học tập mẫu mực giúp thay đổi cuộc sống, thúc đẩy công bằng và làm giàu cho cộng đồng.

Ủy ban Tây Bắc công nhận Seattle Central College về các trường Cao đẳng & Đại học.

Địa điểm

  • Seattle

    Broadway,1701, 98122, Seattle

    Câu hỏi