Keystone logo
Seattle Central College BAS trong Đồng minh Sức khỏe Cộng đồng Y tế & Giáo dục

BAS trong Đồng minh Sức khỏe Cộng đồng Y tế & Giáo dục

Seattle Central College

Seattle Central College

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Seattle, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Toàn thời gian

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân khoa học về sức khỏe đồng minh
    • Lamoni, Hoa Kỳ
  • Liên kết Khoa học Ứng dụng trong Giáo dục Sức khỏe Đồng minh
    • Lynnwood, Hoa Kỳ
  • Human Services - Mental Health Recovery
    • Carson, Hoa Kỳ