Keystone logo
Sefako Makgatho Health Sciences University

Sefako Makgatho Health Sciences University

Sefako Makgatho Health Sciences University

Giới thiệu

SMU được thành lập khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Đào tạo, Tiến sĩ Blade Nzimande, theo mục 20 của Đạo luật Giáo dục Đại học 1997 (Đạo luật 101 năm 1997) ban hành Sefako Makgatho Health Sciences University (SMU) trong SA Chính phủ Công báo số: 37658 ngày 16 tháng 5 năm 2014.

Việc ban hành này theo sau thông báo được đưa ra vào năm 2011 bởi Bộ trưởng Nzimande khi ông tuyên bố ý định tách Cơ sở Medunsa khỏi Đại học Limpopo. Ý định của Bộ trưởng dựa trên các phát hiện và khuyến nghị của nhóm đặc nhiệm do Giáo sư Malegapuru Makgoba, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kwa-Zulu Natal (UKZN) và Tiến sĩ Max Price, Phó hiệu trưởng Đại học Cape Town, thành lập và dẫn đầu. (UCT).

Địa điểm

Địa điểm
  • Ga-Rankuwa

    Molotlegi Street, 0208, Ga-Rankuwa

    Các chương trình

    Câu hỏi