Keystone logo
Shenzhou Open University of Traditional Chinese Medicine

Shenzhou Open University of Traditional Chinese Medicine

Shenzhou Open University of Traditional Chinese Medicine

Giới thiệu

Shenzhou Open University of Traditional Chinese Medicine (SOU), tiền thân là Trung tâm Đào tạo Nâng cao Châm cứu và Y học Cổ truyền Châu Âu, được thành lập vào năm 1990 và là một trong những học viện giáo dục về Y học Cổ truyền Trung Quốc lớn nhất Châu Âu.

Giảng dạy dựa trên mô hình đào tạo sinh viên đại học của Trung Quốc, Đại học Mở Thần Châu điều chỉnh chương trình giảng dạy cốt lõi phù hợp với tình hình châu Âu. Đại học Mở Thần Châu lấy “đổi mới dựa trên sự kế thừa của truyền thống” làm phương châm của trường.

Chương trình giảng dạy của Đại học Mở Thần Châu bao gồm các khóa học từ y học Trung Quốc, châm cứu & châm cứu, Tuina và Khí công Y học cho đến Khóa học ngôn ngữ Y học phương Tây và Y học cổ truyền Trung Quốc.

Địa điểm

  • Amsterdam

    Geldersekade,67, 1011 EK, Amsterdam

    Câu hỏi