Keystone logo
St Martinus University , Faculty of Medicine

St Martinus University , Faculty of Medicine

St Martinus University , Faculty of Medicine

Giới thiệu

Tại Đại học St. Martinus, Khoa Y, sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một chương trình học cân bằng, lấy sinh viên làm trung tâm trong y học, thách thức sinh viên đạt được tiềm năng thành công học tập tối đa và phục vụ nhân loại với lòng trắc ẩn, phẩm giá, lòng nhân ái, khiêm tốn, và mức độ cao nhất của các giá trị đạo đức.

Là trở thành một cộng đồng học thuật cam kết xuất sắc trong giáo dục, nghiên cứu và các hoạt động học thuật, và chăm sóc bệnh nhân.

Địa điểm

  • Willemstad

    Kaya Fraternan di Skèrpènè, , Willemstad

    Câu hỏi