Keystone logo
St. Louis College of Pharmacy

St. Louis College of Pharmacy

St. Louis College of Pharmacy

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1864 với tên gọi St. Louis College of Pharmacy , Đại học Khoa học Y tế và Dược phẩm ở St. Louis đã đào tạo ra những nhà đổi mới và các nhà lãnh đạo có tác động đến chăm sóc sức khỏe tại địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Trường bao gồm Cao đẳng Nghệ thuật và Khoa học và St. Louis College of Pharmacy lâu đời thứ ba và lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ.

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của nó định hướng cho trường đại học Khoa học Y tế và Dược ở St. Louis. Chúng là những nguyên tắc mà chúng ta xác định bản thân và cộng đồng của mình.

Đại học Khoa học Y tế và Dược phẩm ở St. Louis cung cấp một môi trường toàn diện, hỗ trợ và phong phú cho sự phát triển, học tập và lãnh đạo để chuẩn bị cho sinh viên, người dân, giảng viên, nhân viên và cựu sinh viên của chúng tôi tác động tích cực đến bệnh nhân và xã hội

Địa điểm

  • Pharmacy Place, 63110, St. Louis

Câu hỏi