Keystone logo
SUNY College of Optometry

SUNY College of Optometry

SUNY College of Optometry

Giới thiệu

Tọa lạc tại Thành phố New York, State University of New York College of Optometry là trường đi đầu trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chăm sóc bệnh nhân, cung cấp bằng Tiến sĩ Nhãn khoa và MS và Ph.D. bằng cấp về Khoa học Thị giác. Trường được công nhận cấp khu vực bởi Ủy ban Giáo dục Đại học Trung Hoa Kỳ (MSCHE). Chương trình cấp bằng chuyên nghiệp kéo dài bốn năm và các chương trình cư trú được công nhận bởi Hội đồng Công nhận về Giáo dục Thị lực (ACOE) của Hiệp hội Đo thị lực Hoa Kỳ.

Trường Cao đẳng Nhãn khoa của Đại học Bang New York nâng cao sức khỏe thị giác và chăm sóc bệnh nhân thông qua việc dẫn đầu trong giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ.

Trường là một tổ chức phát triển mạnh và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tương lai của cộng đồng, mở ra những con đường mới thông qua nghiên cứu đột phá và cung cấp nền giáo dục sáng tạo nhất hiện có.

Địa điểm

  • West 42nd Street,33, 10036, New York

Câu hỏi