Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Texas A&M Kingsville

Texas A&M Kingsville

Texas A&M Kingsville

Giới thiệu

Texas A & M-Kingsville là trường đại học lớn nhất Nam Texas, cung cấp nhiều chương trình học và bằng cấp hơn, cung cấp cơ sở vật chất học tập và sinh hoạt tốt hơn, thực hiện nhiều nghiên cứu hơn, trao nhiều học bổng hơn và đào tạo ra nhiều sinh viên tốt nghiệp thành công hơn bất kỳ trường cao đẳng hoặc đại học nào khác trong khu vực.

Texas A & M-Kingsville mong muốn cung cấp các chương trình đại học và sau đại học chất lượng cho sinh viên ở mọi lứa tuổi thông qua sự kết hợp hợp lý giữa các chương trình giáo dục khai phóng và giáo dục nghề nghiệp. Trọng tâm là cung cấp một nền giáo dục đầy thách thức về mặt trí tuệ phản ánh các tiêu chuẩn cao về kết quả học tập. Trường cam kết thực hiện sứ mệnh giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ ở Nam Texas vì sự nâng cao kiến ​​thức và phát triển khu vực.

Địa điểm

  • Kingsville

    1050 W Santa Gertrudis St, Kingsville, TX , 78363, Kingsville

Câu hỏi