Keystone logo
Texas A&M University College of Dentistry

Texas A&M University College of Dentistry

Texas A&M University College of Dentistry

Giới thiệu

Là một nguồn tài nguyên đặc biệt cho giáo dục nha khoa ở Texas trong hơn 100 năm, Texas A&M College of Dentistry ở Dallas luôn tận tâm kết hợp giáo dục đại học và nghiên cứu với dịch vụ cộng đồng.

Trường mở cửa vào năm 1905, được liên kết với Đại học Baylor từ năm 1918 đến năm 1971 và trải qua 25 năm tiếp theo như một tổ chức tư nhân, độc lập.

Năm 1996, trường bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới với tư cách là thành viên của Hệ thống Đại học Texas A&M. Năm 1999, trường trở thành thành viên sáng lập của Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M. Tên hiện tại của trường, Texas A&M College of Dentistry, phản ánh sự liên minh của trường với Đại học Texas A&M, xảy ra vào năm 2013.

Địa điểm

  • Dallas

    Gaston Avenue,3302, 75246, Dallas

    Câu hỏi