Keystone logo
Texas A&M University College of Nursing

Texas A&M University College of Nursing

Texas A&M University College of Nursing

Giới thiệu

Tạo ra một hệ thống bền vững các y tá đa dạng, được đào tạo thông qua giáo dục tiên tiến, các chương trình hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược là chìa khóa để đáp ứng những thách thức của chăm sóc sức khỏe. Sinh viên của chúng tôi lấy kiến thức thu được từ lớp học, mô phỏng và đào tạo lâm sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân làm trung tâm bên ngoài giường bệnh. Luôn trung thực với Giá trị cốt lõi Aggie của mình, chúng tôi thúc đẩy một nền văn hóa nâng cao chất lượng cuộc sống trên khắp Texas, quốc gia và hơn thế nữa.

Sứ mệnh của chúng tôi là đào tạo các y tá chuyên nghiệp của ngày hôm nay và các nhà lãnh đạo của ngày mai thông qua các chương trình giáo dục xuất sắc về điều dưỡng bằng cách xác định, thu hút và tốt nghiệp các sinh viên có tiềm năng cao, đặc biệt là những sinh viên trước đây không có đại diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Texas.

Địa điểm

  • Bizzell Street,400, 77843, College Station

Câu hỏi