Keystone logo
The Christ College Of Nursing & Health Sciences

The Christ College Of Nursing & Health Sciences

The Christ College Of Nursing & Health Sciences

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Y tế TCCNHS ( TCCNHS ), liên kết với Mạng lưới Y tế Bệnh viện Christ trong hơn một thế kỷ, là một cơ sở giáo dục đại học tư nhân được công nhận trong khu vực. Tận tâm cung cấp nền giáo dục chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nhất, sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Y tế The Christ có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi giáo dục các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe của ngày mai.

Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Sức khỏe Christ, được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi và được làm giàu bởi nền tảng về Nghệ thuật và Khoa học, chuẩn bị cho các cá nhân để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm thúc đẩy hạnh phúc của một xã hội năng động và học tập suốt đời.

Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Khoa học Y tế Christ sẽ là một cơ sở giáo dục đại học sáng tạo cung cấp một chương trình giảng dạy đặc biệt về điều dưỡng và khoa học sức khỏe.

Địa điểm

  • Auburn Avenue,2139, 45219, Cincinnati

Câu hỏi