Keystone logo
© Eva Dang
The College Of Chinese Medicine London

The College Of Chinese Medicine London

The College Of Chinese Medicine London

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y học Trung Quốc được thành lập vào năm 1992. Chúng tôi điều hành các khóa đào tạo Chuyên nghiệp, Đại học, Sau đại học, CPD, Văn bằng và cấp bằng trong các Khóa học về Châm cứu và Y học Trung Quốc, Chuyên về Châm cứu, Dược thảo Trung Quốc và Các Khóa đào tạo về Chẩn đoán Trung Quốc.

Trường được thành lập để thúc đẩy sự phát triển và giáo dục trong đào tạo Châm cứu và Y học Cổ truyền Trung Quốc, đồng thời giữ gìn và phát triển hơn nữa vị thế chuyên môn của mình và hội nhập vào thực hành chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Địa điểm

  • Chiswick

    Duke Road, W4 2JR, Chiswick

    Câu hỏi