Keystone logo
The George Washington University - School Of Nursing MSC - MSN: Bác sĩ Y tá Chăm sóc Chính Người lớn-Lão khoa

MSc in

MSC - MSN: Bác sĩ Y tá Chăm sóc Chính Người lớn-Lão khoa

The George Washington University - School Of Nursing

The George Washington University - School Of Nursing

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Washington, Hoa Kỳ

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Trong khuôn viên trường

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Sep 2023

học bổng

Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi

Các khóa học tương tự

  • Cử nhân Y tá
    • Pécs, Hungary
  • Văn bằng Y tá Thực hành
    • Dawson Creek, Canada
  • Tiến sĩ Thực hành Điều dưỡng (DNP)
    • Arlington, Hoa Kỳ