Keystone logo
The Royal College of Ophthalmologists

The Royal College of Ophthalmologists

The Royal College of Ophthalmologists

Giới thiệu

The Royal College of Ophthalmologists tin rằng mọi người nên được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao. Chúng tôi đánh giá cao sự xuất sắc trong thực hành nhãn khoa thông qua các tiêu chuẩn trong đào tạo, giáo dục và đánh giá bác sĩ nhãn khoa; hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới trong cộng đồng nhãn khoa.

Chúng tôi là cơ quan thành viên chuyên nghiệp duy nhất dành cho các bác sĩ nhãn khoa có trình độ y tế và những người đang trải qua khóa đào tạo chuyên khoa để trở thành bác sĩ nhãn khoa.

Địa điểm

  • Stephenson Way,18, NW1 2HD, London

Câu hỏi