Keystone logo
The Southern College Of Optometry

The Southern College Of Optometry

The Southern College Of Optometry

Giới thiệu

Southern College of Optometry tin rằng một phần thành công của chúng tôi liên quan đến các giá trị hướng dẫn chúng tôi khi chúng tôi cung cấp cho sinh viên sự giáo dục và đào tạo mà họ cần để thành công trong ngành đo thị lực. Chúng tôi mang lại lợi ích cho cộng đồng lớn hơn bằng cách cung cấp cho bệnh nhân của chúng tôi dịch vụ chăm sóc mắt và thị lực tốt nhất có thể.

Chúng tôi đón nhận sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng tôi làm. Chúng tôi sáng tạo, hiệu quả và quản lý tốt các nguồn lực của chúng tôi. Chúng tôi đạt được kết quả tích cực trong việc thu hút sinh viên và nhân viên có trình độ tốt nhất và cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng hàng đầu cho công chúng.

Địa điểm

  • Memphis

    Madison Avenue,1245, 38104, Memphis

    Câu hỏi