Keystone logo
The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy Chứng chỉ về liệu pháp thôi miên dựa trên bằng chứng

Chứng chỉ về liệu pháp thôi miên dựa trên bằng chứng

The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy

The UK College Of Hypnosis And Hypnotherapy

Thông tin mấu chốt


Địa điểm cơ sở

Marylebone, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Hình thức học tập

Yêu cầu thông tin

Khoảng thời gian

Yêu cầu thông tin

Nhịp độ

Yêu cầu thông tin

Học phí

Yêu cầu thông tin

Hạn nộp hồ sơ

Yêu cầu thông tin

ngày bắt đầu sớm nhất

Aug 2023

Giới thiệu

Về trường học

Câu hỏi